Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij (persoons)gegevens van u. Halal Keurslager neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

Halal Keurslager gevestigd aan Veemarkt 112, 1019 DE Amsterdam. Halal Keurslager is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Voorop staat dat Halal Keurslager zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacywetgeving. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. En dat zullen wij blijven doen, ook als wij voortdurend op zoek zijn naar de beste manier om u zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken.

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we die gegevens?

Wij verzamelen (persoonlijke) data en informatie van u, welke data wij voor verschillende doelen verwerken.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer) en IP-adres om:

  • u te herkennen
  • u te voorzien van service

Communicatie

Wij gebruiken uw e-mailadres:

  • u te informeren over de door uw aan ons gestelde vragen of de door u geplaatste bestelling via de website https://www.halalkeurslager.com
  • alleen met uw toestemming: voor het toesturen van nieuwsbrieven en overige communicatie. Uitschrijven van een nieuwsbrief kan altijd. In de nieuwsbrief staat een uitschrijfmogelijkheid waar u op kunt klikken.

Wij verzamelen deze gegevens op basis van de toestemming die u hiervoor heeft gegeven.

Halal Keurslager verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van toestemming

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens is uw ondubbelzinnige toestemming (artikel 8, onder a, Wbp / artikel 4 lid 11 AGV). Door het actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, de algemene voorwaarden en privacyverklaring, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Halal Keurslager zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken, wij verwijderen uw persoonsgegevens uit onze databases en administratie. Dit recht (op intrekken toestemming) heeft betrekking op toekomstige verwerkingen van uw persoonsgegevens en niet op de reeds door ons verwerkte persoonsgegevens. Zonder de verwerking van uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren.

Geven wij uw gegevens aan derden?

Halal Keurslager geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak dat vereist of u specifiek om toestemming is gevraagd.

Passend beschermingsniveau

Voor de juiste werking van onze dienstverlening geven wij uw gegevens op bij een aantal partijen binnen en buiten Europa. Binnen Europa zijn dat Transip voor de hosting van onze website, Mollie voor het betalen cq. afrekenen van een bestelling en Highbiza voor het beheren van onze website. Deze partijen hebben een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Buiten Europa is dat MailChimp. Deze partij stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het laden van uw persoonlijke voorkeuren. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of uw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

Worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ja, Halal Keurslager bewaart uw gegevens tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen. Halal Keurslager verwijdert uw gegevens op verzoek of maakt deze anoniem. Wilt u dat Halal Keurslager uw gegevens verwijdert? Stuur een e-mail naar Administratie@halalkeurslager.com. Wij verwijderen uw gegevens binnen 14 dagen uit onze databases en administratie of maken we ze anoniem.

Beveiliging van gegevens

Halal Keurslager zal, naar de stand der wetenschap en techniek, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output zullen door Halal Keurslager worden beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van verwerking.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via Administratie@halalkeurslager.com. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage, correctie, bezwaar en verwijdering van uw gegevens.

U kunt zich bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij vinden het fijn als u deze bij ons meldt, dan kunnen wij er direct actie op ondernemen.

Quick Navigation
×

Cart